Kaple na Křenkově vznikla úpravou skladiště střelného prachu, které bylo roku 1742 postaveno francouzským vojskem při odlámání skály a vybudování komunikace do Chuchle. Po roce 1900 byla kaple obnovena a upravena v beuronském stylu emauzskými benediktiny. V kapli, nově zasvěcené Panně Marii Bolestné, byla první mše sloužena dne 9. 9. 1903. Masivní stavba drobných rozměrů na kruhovém půdorysu s apsidou a s pravoúhlým rizalitem, v němž je umístěn vstup, je zaklenuta zděnou kupolí bez krytiny. Proti pronikání vody je klenba shora chráněna betonovým pláštěm.